Työnohjaus

Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja kehittymistä

Työnohjaus auttaa työntekijää vahvistamaan omaa osaamistaan, motivaatiotaan ja työssä jaksamistaan sekä oppimaan uusia toimintatapoja omaan työhön. Työnohjauksen avulla työntekijän tai koko työyhteisön osaaminen saadaan tehokkaasti käyttöön ja suuntautumaan työn kannalta merkityksellisiin asioihin.

Työnohjausta yksilöille tai koko työyhteisölle

Järjestän työnohjausta yksittäisille työntekijöille, tiimeille tai koko työyhteisölle. Työnohjauksessa keskustelemme avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista, sekä etsimme ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi.

Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Yksilöohjauksessa tapaamiset ovat kahdenkeskisiä työntekijän kanssa.

Työnohjauksen alussa työntekijä määrittelee itse omat tavoitteet ohjaukselle. Niitä voivat olla esimerkiksi

 • työssä jaksamisen parantaminen
 • oman motivaation parantaminen
 • oman ammatti-identiteetin selkeyttäminen
 • omien työtapojen analysoiminen ja kehittäminen
 • koko työyhteisön uusien toiminta- ja työskentelymallien kehittäminen
 • työn laadun valvonnan kehittäminen
 • työn tehostaminen
 • työssä esiintyvien ongelmien ratkaiseminen
 • luovuuden ja kekseliäisyyden lisääminen

Ohjausprosessin kesto

Työnohjausprosessi suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi kestää muutamia kertoja tai useita vuosia. Keskimääräinen kesto on 1–2 vuotta. Työnohjauksen pitkäkestoisuus auttaa siirtämään opittuja asioita paremmin omaan työarkeen.

Työnohjaus ei ole terapiaa tai perinteistä koulutusta, vaikka työnohjauksesta saatavat kokemukset voivat olla sen käyneiden mielestä terapeuttisia.

Keskeisiä menetelmiä ovat

 • dialogisuus eli yhdessä ajatteleminen ja keskustelu
 • narratiivisuus eli rakentavien ja vaihtoehtoisten tarinoiden  löytäminen omasta työstä
 • reflektiivisyys eli omien ajatusten, tunteiden ja toiminnan tietoinen tarkastelu
 • ratkaisukeskeisyys eli kaiken jo hyvin olevan ja toimivan hyödyntäminen
Aventuria ohjaus & terapia

Kotka, Kotkansaari
48100 Kotka
henna@aventuria.fi
puh. 045 7835 4299

y-tunnus: 1926008-0